Riadiaci orgán

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS KÓD: 26110130547

Výsledky

Výstupy projektu

 

Získanie osvedčení o absolvovaní 2 vzdelávacích kurzov z digitálnej  technológie na zefektívnenie vyučovania a využívania informačno- komunikačných technológií vo vyučovaní.

 

Získanie osvedčenia z absolvovania kurzov dejepisu a  biológie, taktiež  medzinárodných certifikátov o absolvovaní kurzov v Anglicku.

 

Spracovanie   učebného materiálu - pracovného zošita na regionálnu históriu a biológiu i DVD-čka s digitálnou podobou pracovného zošita.