Riadiaci orgán

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS KÓD: 26110130547

Aktivity

Aktivity projektu

 

    Aktivita 1.1.  Inovácia vyučovacích hodín zavádzaním IKT techniky na prvom aj druhom    stupni.

 

 

    Aktivita 2.1. Tvorba a inovácia učebných materiálov a učebných osnov prostredníctvom  nových metód vzdelávania.