Riadiaci orgán

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ITMS KÓD: 26110130547

Kontakt

Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 332, Chotín

Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Iskola utca 332, Hetény

Školská 332, 946 31 Chotín

Tel: 035 / 778 62 88

Mobil: 00421 908 454 733

E - mail: tarczy@zschotin.edu.sk

Web: zstarczy.edupage.org

Web: www.modernezaregion.sk